Ngói Sóng Fuij Cao Cấp

Hoàng Lam là đại lý ngói Fuji, chuyên phân phối các sản phẩm ngói sóng Fuji chính hãng được bảo hành 20 năm. Chúng tôi cam kết đảm bảo uy tín, giao hàng chuyên nghiệp và giá cả cạnh tranh.

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng 2 màu Fuji M9

  ngói sóng fuji m9
  ngói sóng fuji m9ngói Fuji

  Ngói sóng 2 màu Fuji M9

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng 2 màu Fuji M9

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng 3 màu Fuji M8

  ngói sóng fuji m8
  ngói sóng fuji m8ngói Fuji

  Ngói sóng 3 màu Fuji M8

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng 2 màu Fuji M8

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiều rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M1

  ngói sóng fuji m1
  ngói sóng fuji m1ngói Fuji

  Ngói sóng Fuji M1

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M1

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M10

  ngói sóng fuji m10
  ngói sóng fuji m10ngói Fuji

  Ngói sóng Fuji M10

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M10

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M11

  ngói sóng fuji m11
  ngói sóng fuji m11ngói Fuji

  Ngói sóng Fuji M11

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M11

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M26

  ngói sóng fuji
  ngói sóng fuji

  Ngói sóng Fuji M26

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M26

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M3

  ngói sóng fuji m3
  ngói sóng fuji m3ngói Fuji

  Ngói sóng Fuji M3

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M3

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M4

  ngói sóng fuji m4
  ngói sóng fuji m4ngói Fuji

  Ngói sóng Fuji M4

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M4

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiều rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M5

  ngói sóng fuji m5
  ngói sóng fuji m5ngói Fuji

  Ngói sóng Fuji M5

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M5

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiều rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M6

  Ngói sóng Fuji M6

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M6

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói sóng Fuji M7

  ngói sóng fuji
  ngói sóng fuji

  Ngói sóng Fuji M7

  Kích thước & Khối lượng của ngói sóng Fuji M7

  • Chiều dài: 424 mm
  • Chiểu rộng: 335 mm
  • Dài sau khi lợp: 363 mm
  • Rộng sau khi lợp: 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2