Ngói Phẳng Fuji Cao Cấp

Hoàng Lam là đại lý ngói Fuji, chuyên phân phối các sản phẩm ngói phẳng Fuji chính hãng được bảo hành 20 năm. Chúng tôi cam kết đảm bảo uy tín, giao hàng chuyên nghiệp và giá cả cạnh tranh.

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng 2 màu Fuji M9

  ngói phẳng fuji m9
  ngói phẳng fuji m9ngói Fuji

  Ngói phẳng 2 màu Fuji M9

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2

   

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng 3 màu Fuji M8

  ngói phẳng fuji m8
  ngói phẳng fuji m8ngói Fuji

  Ngói phẳng 3 màu Fuji M8

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M1

  ngói Fuji

  Ngói phẳng Fuji M1

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M10

  ngói phẳng fuji m10
  ngói phẳng fuji m10ngói Fuji

  Ngói phẳng Fuji M10

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2

   

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M11

  ngói phẳng fuji m11
  ngói phẳng fuji m11ngói Fuji

  Ngói phẳng Fuji M11

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2

   

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M26

  ngói phẳng fuji
  ngói phẳng fujingói Fuji

  Ngói phẳng Fuji M26

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2

   

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M3

  ngói phẳng fuji m3
  ngói phẳng fuji m3ngói Fuji

  Ngói phẳng Fuji M3

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M4

  ngói phẳng fuji m4
  ngói phẳng fuji m4ngói Fuji

  Ngói phẳng Fuji M4

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M5

  ngói phẳng fuji m5
  ngói phẳng fuji m5ngói Fuji

  Ngói phẳng Fuji M5

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M6

  Ngói phẳng Fuji M6

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống.Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2
 • You've just added this product to the cart:

  Ngói phẳng Fuji M7

  ngói phẳng fuji
  ngói phẳng fuji

  Ngói phẳng Fuji M7

  Có thiết kế vượt trội so với một căn hộ truyền thống. Thiết kế bề mặt có cảm giác chắc chắn và hiện đại.

  Kích thước và khối lượng:

  • Chiều dài: 320 mm
  • Chiều rộng: 484 mm
  • Dài sau khi lợp: 250 mm
  • Rộng sau khi lợp: 440 mm
  • Số viên / m2: 9.09 / m2
  • Khối lượng 1m2: 30kg / m2