Hoàn thành phục dựng ngôi đình 300 năm tuổi ở Thủ Thiêm